Místo konání

Velká posluchárna Fakultní nemocnice v Motole, Praha 5

Metro: A, výstupní stanice Nemocnice Motol
Autobus: 130, 167, 168, 180

Osobní automobil: Placené parkoviště FN Motol má omezenou kapacitu
– parkovací dům s příjezdem od Bílé hory nebo od Plzeňské ulicí Kukulova
– parkování v areálu vjezdem hlavní vrátnicí z ulice V úvalu

Velká posluchárna FN Motol