Kontakty

TECHNICKÝ A ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT KONFERENCE

EUROCONGRESS CENTRE s.r.o.

Petra Dvořáková
Drahomíra Kovaříková
Čerčanská 30
Praha 4
GSM:+420 602 501 762
GSM:+420 603 887 297

E-mail: eurocongress@grbox.cz

www.eurocongress.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 19-0066055389/0800
IBAN CZ88 0800 0000 1900 6605 5389
BIC: GIBACZPX

Pro platby ze zahraničí použijte účet (platbu) v EUR:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1864247283/0800
IBAN: CZ44 0800 0000 0018 6424 7283
BIC: GIBACZPX

Bankovní poplatky hradí plátce!!!

Při všech druzích plateb uveďte do zprávy pro příjemce k identifikaci platby: PŘÍJMENÍ JMÉNO (bez titulů)
Doklad o platbě Vám bude zaslán po přijetí platby na účet na Vámi uvedený e-mail.
Storno: Platby došlé na účet do 10. listopadu 2023 vracíme celou částku. Mezi 10.listopadem a 31. prosincem 2023 strháváme 40% ze zaplacené částky. Při stornu po 1. lednu 2024 registrační poplatek bohužel nevracíme.

V případě ztráty či nevyzvednutí certifikátu bude účtován manipulační poplatek za dodatečné vystavení 150 Kč vč. 21% DPH.